Inhoud
De op deze website getoonde informatie wordt door Fastandresearch.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Fastandresearch.com Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fastandresearch.com

Privacy
Alle gegevens die je invoert worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Fastandresearch.com zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Fastandresearch.com zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Juridische geldigheid van de disclaimer 
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.